Аналіз Методики визначення шкоди та обсягу збитків, як обов’язкової при проведенні судової експертизи

Методика визначення шкоди та обсягу збитків, завданих підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності внаслідок знищення та пошкодження їх майна у зв’язку із збройною агресією рф, а також упущеної вигоди від неможливості чи перешкод у провадженні господарської діяльності», на виконання ПКМУ від 22.03.2022 р. № 326 є обов’язковою для використання під час оцінки збитків, завданих постраждалим, яким нанесено збиток внаслідок агресії рф, проведення судової експертизи (експертного дослідження), пов’язаної з оцінкою втрат внаслідок воєнних дій, та її положення переважають над іншими положеннями нормативно-правових актів, методик, рекомендацій тощо, які регулюють питання визначення розміру шкоди від бойових дій, нанесеної підприємствам, установам, організаціям, іншим суб’єктам господарюванням усіх форм власності.

 1. Оцінка збитків та втрат: ключові моменти.

Предмет оцінки:

 • реальний збиток;
 • упущена вигода;
 • витрати на відновлення.

Дата оцінки (після протиправної події) з діапазону: дата протиправної події – дата подання позову (дата оцінки встановлюється з урахуванням положень частини третьої статті 225 Господарського кодексу України, і є будь-якою датою, що передує або збігається з датою подання позову до суду (датою звернення до відповідного органу про отримання компенсації), але не раніше 24 лютого 2022 року).

Цілі використання результатів оцінки:

 • визначення збитків у межах кримінальних проваджень відповідно до законодавства України;
 • визначення збитків для цілей подання постраждалими заяв на компенсацію;
 • визначення збитків для цілей подання позовів (зокрема, колективних) постраждалими до судових інстанцій, зокрема міжнародних, а також подання позову державою Україна до міжнародних судових інстанцій;
 • інші цілі, визначені законодавством.

Види вартості в оцінці:

 • ринкова вартість;
 • вартість заміщення/відтворення;
 • валова вартість девелопменту.

Результат оцінки/експертизи:

 • звіт з оцінки (повна або стисла форма) або висновок експерта;
 • рецензія (за потреби).

Етапи проведення оцінки збитків

Підготовчий етап:

 • ознайомлення з об’єктом оцінки шляхом опрацювання вихідних даних;
 • аналіз повноти вихідних даних;
 • аналіз інформаційних джерел;
 • аналіз рівня надійності ринкових даних, що має відображатися в звіті;
 • укладення договору про проведення оцінки збитків – для випадків проведення незалежної оцінки збитків, або призначається (доручається) судова експертиза (експертне дослідження).
 1. Здійснення оціночних процедур або експертних досліджень.
 2. Складання звіту про оцінку збитків або висновку експерта.

Звіт про оцінку збитків складається суб’єктом оціночної діяльності з дотриманням вимог нормативно-правових актів з оцінки майна у стислій або повній формі.

Форма звіту про оцінку збитків визначається в договорі на проведення оцінки майна.

Для цілей подання позовів до міжнародних судових інстанцій складається повна форма звіту про оцінку збитків, який повинен відповідати міжнародним стандартам оцінки або загальновизнаним у світі стандартам, у випадку, якщо їх застосування вимагається відповідною міжнародною судовою інстанцією.

Звіт про оцінку збитків, що складається у стислій формі, повинен містить таку інформацію:

 • опис об’єкта оцінки;
 • стислий опис характеру та ступінь пошкоджень, яких майно зазнало, з посиланням на наявні підтверджувальні матеріали;
 • мету оцінки;
 • вид вартості;
 • дату оцінки;
 • використані вхідні дані та джерело їх отримання;
 • аналіз достовірності та достатності наявної вхідної інформації для проведення оцінки;
 • припущення та спеціальні припущення, на які спирався оцінювач під час проведення оцінки;
 • оціночні процедури, що були застосовані під час оцінки;
 • висновок про вартість;
 • дату складання звіту про оцінку збитків.

Рецензування звітів про оцінку збитків

 1. Державна або комунальна власність:
 • обов’язкове – забезпечується ФДМУ або органами місцевого самоврядування з відповідними повноваженнями (комунальна власність).
 1. Інші випадки:
 • на запит особи – проводиться експертними радами саморегулівних організацій оцінювачів.

Інформаційне забезпечення оцінки:

 1. Інформаційні джерела, застосовні під час оцінки збитків.

Результати огляду об’єкта оцінки, що здійснений, зокрема, з використанням технічних засобів та інформаційних джерел:

 • фото- та відеоматеріали;
 • дані дистанційного зондування Землі та їхні похідні продукти;
 • аналітика соціальних мереж;
 • наявна публічна інформація;
 • інше.
 1. Ринкові дані, які застосовуються під час проведення оцінки збитків:
 • інформація про угоди купівлі-продажу подібного до об’єкта оцінки майна;
 • ринкові ціни на подібне майно;
 • інформація з інших актів (звітів, висновків експертів), складених за результатами оцінки збитків;
 • інші інформаційні джерела, які можуть бути застосовані під час оцінки збитків.

Орієнтовний перелік документів, які можуть використовуватися під час оцінки збитків та які підтверджують те, що втрата, руйнування або знищення майна відбулись внаслідок збройної агресії, за посиланням.

 

Публікація підготовлена у межах Проєкту «Підвищення обізнаності серед ОМС та громадян з фіксації руйнувань спричинених війною», що реалізується Українською асоціацією районних та обласних рад за підтримки Проєкту «Фенікс», що виконується Фондом Східна Європа коштом Європейського Союзу.