Як зберігати докази пошкоджень для подальших вимог чи судових дій, якщо це стане необхідним

Усі факти пошкоджень чи руйнувань об’єктів нерухомості повинні бути належним чином задокументовані. Документування зазначених фактів необхідно здійснювати дотримуючись порад викладених в Алгоритмі дій з фіксації зруйнованого чи пошкодженого майна, розробленому фахівцями робочої групи. Належне документування є запорукою отримання якісних доказів для захисту своїх прав у національному та міжнародному судах, а також при отриманні компенсації з боку держави.

У процесуальному законодавстві доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Доказами можуть бути: показання, документи (письмові чи електронні), висновки експертів та матеріальні об’єкти.

Основною вимогою до фіксації доказів є їх належне законодавче оформлення та збереження у тому вигляді, що унеможливлює їх спотворення, пошкодження, знищення або інший вплив з метою їх перекручення чи втрати   достовірності.

Тому одним з надійніших способів збереження фактичних даних є документальне оформлення у вигляді протоколу, акту тощо, які завірені уповноваженими особами та по можливості зареєстрованими в правоохоронних органах або органах місцевого самоврядування. При цьому, яскравим та ефективним способом документування є фото та відео фіксація наявних фактичних даних з подальшим документальним оформленням згідно законодавчих норм.

При цьому, зі сформованих документальних та фото-відео матеріалів необхідно зробити декілька автентичних копій, з належним законодавчим їх закріпленням, та здійснювати їх зберігання в різних місцях, які забезпечать їх належне збереження, наприклад, правоохоронний орган, суд,  банківська комірка, родичі, тощо.

 

Публікація підготовлена у межах Проєкту «Підвищення обізнаності серед ОМС та громадян з фіксації руйнувань спричинених війною», що реалізується Українською асоціацією районних та обласних рад за підтримки Проєкту «Фенікс», що виконується Фондом Східна Європа коштом Європейського Союзу.